OpzeggenWe zien of horen het liever niet, maar het kan natuurlijk zijn dat je golfen niet meer zó leuk vindt óf dat je door heel veel werk gewoon geen tijd meer hebt om te golfen.

Indien je het Bedrijfslidmaatschap wilt opzeggen:
  • Ontvangen wij je schriftelijke opzegging uiterlijk één maand voor afloop van je lidmaatschap. Klik hier om op te zeggen per e-mail.
  • Opzeggen per post mag natuurljk ook. Stuur je opzegging naar: De Loonsche Duynen B.V., Veldstraat 6, 5176 NB De Moer


Opzeggen bij overlijden

Opzegging bij overlijden kan worden doorgegeven aan onze administratie via een e-mail aan Valerie: sales@hgegolf.nl of per post aan De Loonsche Duynen B.V., Veldstraat 6, 5176 NB De Moer

Bij opzegging ontvangen wij graag informatie over de contactpersoon en zijn/haar e-mailadres, zodat we informatie over het te restitueren bedrag kunnen opnemen. Bij het overlijden van een abonnementhouder - golfers met een (bedrijfs-) speelrecht of een handicapregistratielidmaatschap - wordt het abonnement beëindigd per 1e van de maand volgend op het overlijden en vindt er restitutie plaats van het resterend tegoed.