Veiligheid in en op de baan

Een goede golfbaan is een veilige golfbaan.

Nu is veiligheid nooit voor de volle 100% te garanderen, maar van belang is wel dat helder is wie waarvoor verantwoordelijk is.

Uiteraard hebben de deelnemers en bezoekers hun eigen verantwoordelijkheid. Zij moeten zich aan de geldende voorschriften houden. Als zij opzettelijk ongewenst gedrag vertonen of volledig bewust een onbeheerst gevaar aangaan, dan is dat hun ‘eigen schuld’. Algemeen bekende risico’s op de golfbaan en tijdens het spel moeten zij zelf inschatten en daarop anticiperen.

Op de poster hieronder zijn een aantal risico’s op en rond de golfbaan in kaart gebracht. Hierop wordt aangegeven hoe daar mee om te gaan. In het algemeen heeft de exploitant een zorgplicht voor een veilige omgeving waarbij de risico’s tot een aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht.

Als er een activiteit door de club of door een externe partij wordt georganiseerd is daarnaast de organiserende partij verantwoordelijk voor het verloop van de activiteit. Hierbij moet vooral gedacht worden aan het annuleren of staken van een activiteit in verband met extreme weersomstandigheden zoals hitte en/of onweer. In het wedstrijdreglement (klik hier, wel even inloggen) van de vereniging is dit onderwerp tevens benoemd.

De stewards zijn op de hoogte van de risico’s en weten hoe te handelen. Zij kunnen desgevraagd de betreffende wedstrijdleiding ondersteunen in deze zorgplicht.
 
(Klik op de afbeelding voor een vergroting)