Plaatselijke | Tijdelijke regels


TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS


Test met Robotmaaier
Op De Loonsche Duynen vindt een uitgebreide testperiode met robotmaaien plaats. Een robotmaaier is voor de regels te beschouwen als een ‘invloed van buitenaf’. Dat betekent:
 • Je slaat de bal en raakt de robotmaaier: speel de bal zoals deze ligt, Regel 11.1.
 • De geslagen en stilliggende bal wordt door de robotmaaier mee-genomen: plaats de bal – zonder staf – op de oorspronkelijke plek (bij benadering) terug. Regel 9.6.
Tijdelijke regel kleine baan i.v.m. bunkers gevuld met tijdelijk water
Hole 2 en 4 kleine baan: De bunker rechts voor de green, die vol staat met tijdelijk water, is grond in bewerking in het algemene gebied, waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1b. Deze bunker wordt voor de ronde niet als bunker beschouwd. 
Elke andere bunker op de baan, met tijdelijk water of niet, moet worden beschouwd als bunker zoals bedoeld in de Regels.

Plaatsen
(Dit geldt voor de periode tussen 1 november en 30 april)

Een bal die in het algemeen gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel.
Kleine baan - Algemene informatie
 • Je mag niet met driving range ballen in de baan spelen.
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang op spelers in de baan. Speel pas verder als zij veilig uit de weg zijn.
 • Niet vissen naar ballen, leg plaggen terug, repareer pitchmarks op de green, hark de bunker na gebruik aan en leg de hark buiten de bunker.
 • Let op dat je geen onnodige deuken op de greens maakt. Zet geen tassen op de green, rijdt nooit met wielen over de green, leun niet op een putter en ga niet op een bal staan. Een deuk is snel gemaakt.
 • Er mag niet met trolleys, buggy’s en golfscooters tussen (voor)greens en bunkers gereden worden.
 • Ga voorzichtig om met onze natuur en alle dieren die op onze golfbaan wonen.
Kleine baan - Plaatselijke regels
 • Vaste obstakels: Alle markeringspalen in de baan, zoals de rode palen voor de hindernissen, zijn vaste obstakels die zonder strafslag ontweken mogen worden volgens Regel 16.1. Deze vaste obstakels mogen dus niet worden verwijderd voor het spelen van de bal.
 • Hindernissen die de baan begrenzen: De rode hindernissen die de baan begrenzen zijn maar aan één kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige.
 • Dropzones: Als extra mogelijkheid voor het ontwijken van de hindernissen bij de greens van hole 2 en hole 4 mag een speler met bijtelling van een strafslag een bal droppen in de ‘Dropzone’ – gesitueerd links van de green; droppen binnen een stoklengte gemeten vanaf de witte tegel, niet dichter bij de hole. Deze ‘Dropzone’ is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
 • Waste-areas: De grote gebieden met zand en begroeiing in het gebied van holes 1 t/m 4 (waste-areas) zijn geen bunkers en deel van het algemene gebied. 
 • Abnormale baanomstandigheden (abnormal course conditions) (Regel 16):
  Wanneer Grond in bewerking (GUR) is afgebakend met blauwe palen, mag men dat gebied ontwijken. Regel 16-1b (bijv. mierenhopen, werkzaamheden, beschadigingen in de baan). Wanneer GUR een Verboden speelzone is, wordt het gebied afgebakend met blauwe palen met een groene kop. Dit gebied moet worden ontweken. Regel 16-1f.
Straf voor overtreding van plaatselijke regels
 • Algemene straf.
Grote baan - Algemene informatie
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang op spelers in de baan. Spelers moeten wachten op een teken, voordat zij het spel in de richting van het personeel voortzetten. Denk aan hun veiligheid.
 • Afstanden worden aangegeven op de sprinklerkoppen en (oranje) 150 meter palen. Alle afstanden zijn gemeten tot het midden van de green. Pinposities worden aangegeven door middel van vlaggetjes.
 • Je mag niet met driving range ballen in de baan spelen.
 • Niet vissen naar ballen, leg plaggen terug, repareer pitchmarks op de green, hark de bunker na gebruik aan en leg de hark buiten de bunker.
 • Er mag niet met trolleys, buggy’s en golfscooters tussen greens en bunkers gereden worden én tussen hindernissen en greens van hole 3, 5, 6 en 15 gereden worden.
Grote baan - Plaatselijke Regels
 • Buiten de baan (out-of-bounds, Regel 18.2) wordt aangegeven met witte paaltjes.
 • Vaste obstakels: Alle markeringspalen in de baan, zoals de rode palen voor de hindernissen, de (oranje) afstandspalen, de “next-tee”bordjes etc., zijn vaste obstakels die zonder strafslag ontweken mogen worden volgens regel 16.1. Deze vaste obstakels mogen dus niet worden verwijderd. [LET OP: Ontwijken is dan ook niet toegestaan volgens regel 15.2 (losse obstakels).]
 • Hindernissen die de baan begrenzen: De rode hindernissen die de baan begrenzen zijn maar aan één kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige.
 • Als een bal in de hindernis ligt bij de greens van hole 5 en hole 15 of als bekend is of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, heeft de speler de volgende opties met een strafslag: ontwijken volgens Regel 17.1, of als extra mogelijkheid, de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dropping zone droppen, binnen een stoklengte gemeten vanaf de tegel. Deze dropping zone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
 • Abnormale baanomstandigheden (abnormal course conditions, Regel 16):
  Wanneer Grond in bewerking (GUR) is afgebakend met blauwe palen, mag men dat gebied ontwijken. Regel 16-1b (bijv. mierenhopen, werkzaamheden, beschadigingen in de baan).
  Wanneer GUR een Verboden speelzone | No play zone is, wordt het gebied afgebakend met blauwe palen met een groene kop. Dit gebied moet worden ontweken. Regel 16-1f.
 • Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig verhard zijn, worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.
Straf voor overtreding van plaatselijke regels
 • Algemene straf.