St. Handicart
Handicarts

Golfpark De Loonsche Duynen stelt in 2021 handicarts beschikbaar aan de Stichting Handicart. Handicarts zijn bedoeld voor golfers die om welke reden ook niet meer instaat zijn om 9 of 18 holes te lopen. Het golfpark kiest ervoor haar eigen buggy's aan de Stichting Handicart ter beschikking te stellen. Voor iedere beschikbaar gestelde kar is een financiële ondersteuning ad EUR 1.000,00 vanuit de Stichting nodig.    

Voorwaarde voor het gebruik van de handicarts is dat de golfers pashouder worden van de Stichting Handicart en dat zij jaarlijks hun bijdrage aan de Stichting betalen. Een permanente pas bedraagt (tenminste) EUR 50,00 en een tijdelijke pas EUR 25,00.

Door middel van deze eigen bijdragen, donaties, giften, legaten en schenkingen verkrijgt de Stichting de benodigde inkomsten om eigen buggy’s aan te schaffen dan wel de eigenaar te vergoeden voor het beschikbaar stellen van een handicart aan pashouders, een en ander volgens het tariefmodel van de Stichting.
 
Vanaf 1 januari a.s. kun je voor vragen terecht bij de clubconsuls Anne & Balth Kerver. Het bestuur van de golfclub heeft zich voorgenomen om het mogelijk te maken ook in de komende jaren voldoende buggy's voor haar leden | pashouders te kunnen blijven inzetten.


Aanvragen en kosten handicartpas
Om gebruik te mogen maken van een handicart is een medische verklaring en een handicartpas vereist.

Kosten handicartpas 2021
(na afgifte incassomachtiging)
  • Registratiekosten Handicartpas, per jaar  |  EUR 5,00
  • Kosten Handicartpas, éénmalig  |  EUR 5,00
Klik hier voor het aanvraagformulier voor een handicartpas. Clubleden leveren het volledig ingevulde formulier via de receptie of de clubconsuls van De Loonsche Duynen in. Ben je geen lid dan kun je het opsturen naar de Stichting Handicart. Klik hier voor de contactgegevens.


Gebruikstarief op De Loonsche Duynen
Met meer dan 50 banen in Nederland, die buggy's volgens deze regeling beschikbaar stellen aan de Stichting Handicart, is het gebruikerstarief per buggy vastgesteld.

Tarief bij gebruik van één handicart (geen eigendom van Stichting Handicart):
  • 1 of 2 mindervaliden met handicartpas  |  EUR 6,00
  • 1 mindervalide + 1 valide samen  |  EUR 18,00
Tarief bij gebruik van één handicart door een niet-pashouder:
  • 1 of 2 validen  |  EUR 25,00
    (alleen indien beschikbaar, tarief van exploitant)