Privacy


Dit is de gezamenlijke privacyverklaring van Golfpark De Loonsche Duynen en Golfclub De Loonsche Duynen, allen gevestigd te Veldstraat 11, De Moer, hierna te noemen: ‘De Loonsche Duynen’.
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In dit verband zetten we voor u uiteen hoe wij in de praktijk met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding hiervan, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@golfparkdeloonscheduynen.nl
 
Uw persoonsgegevens worden door De Loonsche Duynen bijgehouden en verwerkt in het kader van de uitvoering van uw lidmaatschap | speelrechtovereenkomst. Deze gegevens betreffen uw voor- en achternaam, woonplaats, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, lidmaatschapsnummer, golflessen, handicapinformatie, wedstrijdgegevens, verzonden e-mails, afgelegde examens, betalingswijze, banknummer en een herkenbare afbeelding in een foto. Verder publiceren wij digitale berichten en foto’s op het besloten en het openbare deel van de website, is de ledenlijst toegankelijk op het besloten deel van de website, ontvangt u nieuwsberichten en wisselen wij uw gegevens uit met de NGF.

De nieuwe AVG Wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) eist niet dat u actief instemt met onze verwerking van uw persoonsgegevens. Maar als u er niet mee akkoord bent dat wij uw gegevens bewaren en gebruiken, kunt u dit melden aan info@golfparkdeloonscheduynen.nl

Het voorgaande geldt overigens uitdrukkelijk niet voor kinderen die nog geen 16 jaar zijn. Voor hun registratie, dient de expliciete toestemming van hun ouder of voogd  overlegd te worden. Dit geldt ook voor het maken en publiceren van foto’s van hen. Voor het vastleggen van deze toestemming (of niet) wordt het inschrijfformulier gebruikt.
 
Wij hebben er tenslotte voor gekozen geen zogenaamde gemengde nieuwsbrieven met daarin zowel informatie over De Loonsche Duynen, als commerciële boodschappen (bijvoorbeeld kortingsacties van een sponsor) te faciliteren en te versturen.

De Moer, november 2020

Directie Golfpark De Loonsche Duynen
Bestuur Golfclub De Loonsche Duynen