Terugblik én vooruitkijken

21-12-2023

Door Paul van den Hout

2023 is nagenoeg voorbij. Het was een jaar waarin we voor het eerst bij het golfen weinig hinder ondervonden van corona. Waar we dit jaar wel hinder van ondervonden was een natte winter en kletsnatte maanden oktober, november en december. Ik kan me niet heugen dat het water zo hoog stond en de baan zo nat was. Tussen deze natte periodes door hebben we echt kunnen genieten van onze baan. Want wat is het toch een pareltje zoals de baan aangelegd is. Daar kunnen weinig andere golfbanen in Nederland aan tippen. De nieuwe hole 2 is ook een verbetering van de baan. Sinds de overname door HGE, inmiddels weer 3 jaar geleden, is de kwaliteit van de baan ook duidelijk verbeterd. Natuurlijk zijn er in 2024 wel een aantal punten die verbeterd kunnen worden. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een aantal tee-boxen en bunkers.

Zoals hierboven aangegeven werken we inmiddels ruim 3 jaar samen met HGE. Zoals in de meeste huwelijken is het niet altijd rozengeur en maneschijn. Dit was ook zeker in de eerste maanden van dit jaar van toepassing. HGE beschreef duidelijk de voorwaarden waaraan de club en andere grotere groepen moesten voldoen. Dit was voor ons als bestuur en de verschillende wedstijdcommissies wel even slikken. Inmiddels is dit bij ons ingedaald en we kunnen gelukkig vaststellen dat de laatste tijd de samenwerking weer prettig verloopt en dat we samen tot iets moois in staat kunnen zijn.

Uit de enquête die wij in september 2022 hebben uitgezet bij onze leden en waarop door meer dan de helft van de leden gereageerd is, kwam onder andere naar voren dat er behoefte was aan meer “9 holes wedstrijden”. Wij hadden dan ook in onze activiteitenkalender verschillende van deze wedstrijden opgenomen. Tot onze grote verbazing bleek er nagenoeg geen interesse om voor deze wedstrijden in te schrijven en hebben we daarom moeten besluiten deze wedstrijden af te blazen. Voor 2024 zijn we toch weer van plan nieuwe 9 holes activiteiten te plannen waarbij we ook gebruik kunnen maken van de nieuwe 9 holes par 3/4.

Hiermee zijn we aangekomen bij een hele mooie en zinvolle uitbreiding van de golfbaan. We hebben de aanleg van dit nieuwe onderdeel van de baan van dichtbij mee kunnen maken. Wij, leken, hebben gezien dat het aanleggen van een golfbaan meer lijkt op het verschuiven van hopen zand waar na een tijd gras op groeit. Eind juni hebben we een officieuze opening gehad van de eerste 5 holes waar al een 30 leden acte de présence  gaven. Ondertussen werd op de oude 3 holes par 3 hard gewerkt om die ook nog dit jaar speelklaar te krijgen. Het was een race tegen de klok, maar deze keer werkte het weer mee en zo konden we 6 oktober de 9 holes par 3 feestelijk openen met perfect golfweer. Ook bij deze opening waren weer ruim 30 clubleden die na een shotgun hun eerste echte rondje op de par 3 konden lopen. Na dit rondje was er een feestelijke receptie, aangeboden door de directie van HGE, waar niemand iets te kort kwam.

In 2022 was het niet meer mogelijk om het speelrecht “onbeperkt golfen” af te nemen. We hebben toen vast kunnen stellen dat we meer berekenend zijn gaan golfen en proberen het afgenomen speelrecht voor 12 maanden optimaal te benutten. Dit zien we in 2023 nog steeds. De terugval in deelname aan wedstrijden heeft zich gestabiliseerd. Gelukkig hebben we wel in de loop van het jaar steeds meer nieuwe gezichten gezien en we hopen dat deze tendens zich voortzet. De verschillende telefoontjes van adspirant leden die het bestuur de laatste maand ontvangen heeft rechtvaardigen deze hoop naar onze mening.

In het najaar van 2022 hebben we voor het eerst aan onze leden door de club gesubsidieerde trainingen aangeboden. De interesse voor deze trainingen was groot, want ongeveer 85 leden hebben aan deze trainingen deelgenomen. Dit was voor het bestuur een reden om deze trainingen in het voorjaar van 2023 weer aan te bieden. Het enthousiasme was wederom groot. Er werd door 210 leden ingeschreven en na veel gepuzzel is het onze penningmeester Adrie Swinkels gelukt om iedereen in te kunnen delen. Deze interesse voor de trainingen heeft het bestuur doen besluiten om ook in de maanden maart en april van komend jaar deze trainingen weer aan te bieden voor onze clubleden. Hier zult u binnenkort meer over vernemen.

Van 25 t/m28 mei hebben we als club met 28 vrijwilligers hole 1 bemand bij het KLM Open op Bernardus. Het was het laatste jaar voorlopig dat deze prestigieuze wedstrijd bij ons “om de hoek” in Cromvoirt plaats vond. Volgend jaar is deze wedstrijd op The International in Badhoevedorp. Gezien de afstand zal naar onze verwachting de animo om zich als vrijwilliger aan te bieden veel geringer zijn. Dit was ook de voornaamste reden dat onze consul Peter Lommers zijn functie heeft neergelegd. Indien er leden zijn die zijn taak als consul willen overnemen kunnen zij contact opnemen met het bestuur of met Peter zelf. Mocht er zich niemand melden en wil je je toch aanmelden als vrijwilliger voor dit event, dan kun je je ook aanmelden bij de NGF.

Tot en met 2023 was het zo dat als je speelrecht bij HGE op De Loonsche Duynen afnam je ook automatisch lid werd van de Golfclub De Loonsche Duynen. Deze automatische koppeling is in 2024 niet meer van toepassing. Men kan ook kiezen geen lid meer te willen zijn van de golfclub. Eind 2023 hebben we ongeveer 900 leden. Het bestuur hield rekening met een teruggang naar 400-600 leden. Zoals nu de stand van zaken is, lijken we nog meer dan 700 leden in 2024 te behouden. Een uitdaging voor het bestuur om voor zoveel mogelijk leden ook werkelijk iets te kunnen bieden.

In 2024 bestaat onze club 30 jaar. In 1994 zijn we begonnen op Golfpark Efteling en we zijn als club in 2020 overgegaan naar Golfpark De Loonsche Duynen met als exploitant HGE. Zo gaan we dus dit jaar in de maand juni ons 6de lustrum vieren. Jan van Merode is de voorzitter van de lustrumcommissie die dit jaar de festiviteiten organiseert. Door de samenwerking met een andere exploitant zal de invulling van de week ook anders zijn dan bij vorige lustrums. Waar we in het verleden een hele lustrumweek hadden, lijkt het ons nu beter om het te beperken tot 2 dagen waarin we wel veel extra’s kunnen bieden. De dagen waarop dit gaat plaatsvinden zijn woensdag 26 juni 2024 en zaterdag 29 juni 2024. Reserveer deze dagen in uw agenda!

Ik wens jullie allen namens het gehele bestuur hele fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en sportief 2024. Wij hopen met veel van de leden tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari een toost op het nieuwe jaar uit te kunnen brengen.

Met vriendelijke groet namens het gehele bestuur,

Paul van den Hout
Voorzitter
Terugblik én vooruitkijken

« Terug