Terugblik én vooruitkijken

21-12-2022

Door Paul van den Hout

Het is ongelooflijk hoe snel een jaar weer voorbij kan gaan.

Een jaar geleden zat ik terug te blikken op 2021. Een jaar dat nog gedomineerd werd door Corona met heel veel beperkingen. In 2022 is het “het jaar van terug naar normaal” geworden. Weer twee fysieke ALV’s en een uitstekende deelname aan de parkdagen, waarvoor geen rondes afgeschreven worden. Waren we in de coronatijd misschien het clubgevoel wat kwijt geweest, dan konden we dit toch weer echt voelen bij de Oranjewedstrijd en de Presidentscup. Ondanks de voortdurende regen tijdens deze laatste wedstrijd was de stemming na afloop opperbest en hebben we van een heerlijk diner kunnen genieten dat door Allistair en zijn team met zorg bereid was. We kunnen trouwens wel vaststellen dat de invulling van de horeca deze dag optimaal geregeld was. Laten we hopen dat in 2023 de horeca wat ruimer bezet gaat worden, waardoor de openingstijden ook weer aangepast gaan worden.

Wat we jammer genoeg wel vast hebben kunnen stellen is dat er gemiddeld minder aan de reguliere wedstrijden werd deelgenomen. In de praktijk kennen we 34 verschillende golftypes. Enkele daarvan zijn “de Stille Willie, de Steady Eddy, de Neppro en de Banensnob”. Je kunt je er misschien wel iets bij voorstellen, maar om het nader te bekijken moet je maar eens de volgende link openen https://www.golf.nl/de-baan-op/welk-type-golfer-ben-jij. Daar kunnen ze nu type 35 aan toevoegen, namelijk “De calculerende golfer”. In 2021 konden we op De Loonsche Duynen nog kiezen voor onbeperkt golfen. Dit werd door HGE in 2022 niet meer aangeboden. Wat hebben velen van de frequente golfers zitten rekenen welk speelrecht het beste bij hen paste en hoe vaak ze aan wedstrijden konden deelnemen.

Waar we als bestuur ook veel energie in gestoken hebben is de enquête die we begin september naar onze leden verstuurd hebben. Heel blij waren we met de respons die we van meer dan 50% van onze leden ontvangen hebben. De conclusies die we daar met de commissies uit konden trekken zullen we trachten te vertalen in de activiteitenkalender van 2023. Deze zal er toch wat anders uitzien dan dat we de laatste jaren gewend waren. Zeker zal er een ruimer aanbod zijn van 9-holes wedstrijden. 
Wat tevens naar voren kwam in deze enquête was de behoefte om tegen een aantrekkelijk tarief samen te trainen. We zijn onze penningmeester Adrie Swinkels zeer erkentelijk hoe voortvarend hij dit opgepakt heeft. Meer dan 120 leden hadden interesse om deze clubtraining te gaan doen. Jammer genoeg kon niet iedereen op zijn/haar voorkeurstijd ingedeeld worden, maar ongeveer 85 leden hebben deze training kunnen volgen. Vanwege dit succes zal er in het voorjaar weer een clubtraining aangeboden worden waarvoor iedereen zich kan inschrijven.

Wat dit jaar ook een succes was, georganiseerd door de WECO in samenwerking met de ACCO en volgend jaar zeker voortgezet gaat worden, is de maandelijkse 3B op vrijdag. Hier kunnen leden en niet leden zich voor inschrijven om 9 holes te spelen en daarna gezamenlijk nog vaak gezellig na te praten.

Wat natuurlijk niemand ontgaan zal zijn, is de aanleg van de nieuwe hole 2. Ik hoor alleen maar positieve reacties over deze nieuwe hole. We hadden al een hele mooie baan en die is er nog uitdagender op geworden. Deze hole is tijdens de Presidentscup op feestelijke wijze voor het eerst in een wedstrijd opgenomen.

Via hole 2 komen we natuurlijk aan een onderwerp wat nu, maar zeker volgend jaar, veel aandacht zal krijgen. De aanleg van de 9 holes par 3 vordert gestaag. Heel interessant om de aanleg van zo’n baan van zo dichtbij mee te maken. De verwachting is dat de 5 holes op de oude hole 2 wat verder in het voorjaar speelklaar zijn. De 4 holes die op en rond de oude par 3 holes aangelegd worden zullen in de loop van de zomer speelklaar zijn. Als alle 9 holes speelklaar zijn zullen we deze met een activiteit feestelijk openen. We verheugen ons daar nu al op!

Eind september heeft er weer een course rating van onze baan plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn inmiddels bekend. Nagenoeg iedereen zal er één of twee slagen bij gaan krijgen. De kans is dus reëel dat we met onze handicap in 2023 allemaal omlaag kunnen. Deze aanpassing zal per 10 januari waarschijnlijk doorgevoerd gaan worden. Tevens wordt dan de nieuwe stroke-index van toepassing.

Als afsluiting wil ik jullie allen namens het gehele bestuur hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2023 toewensen. Wij hopen met veel leden tijdens de nieuwjaarsreceptie op 8 januari een toost op het nieuwe jaar te kunnen uitbrengen (vergeet niet om je aan te melden via de website!). 

Met vriendelijke groet namens het gehele bestuur,

Paul van den Hout,
voorzitter
Terugblik én vooruitkijken

« Terug