CLUBTRAININGEN 2024

03-01-2024

Klik hier voor een update!

Beste leden van Golfclub De Loonsche Duynen,

Ook in 2024 gaan we als golfclub weer van start met een nieuwe serie Clubtrainingen. De animo was in het voorjaar van 2023 enorm en het enthousiasme na afloop was zo mogelijk nog groter, zodat we aan de opzet weinig willen veranderen. Eén wijziging willen we wel doorvoeren: dit keer zijn het 5 praktische trainingen in plaats van 6, waarbij op de afsluitende dag de gelegenheid wordt geboden om uitleg te krijgen over enkele bijzondere golf- en etiquette-regels

In overleg met de nieuwe head-pro van HGE (Thomas Raatgever) hebben we besloten om in de week van 26 februari 2024 te starten met wederom een groot aantal groepen, zodat alle geïnteresseerden hopelijk een passende dag en geschikt tijdstip kunnen kiezen.

We streven weer naar een ideale groepsgrootte van 6 personen. Bij te weinig aanmeldingen voor bepaalde trainingsuren, moeten we wellicht groepen samenvoegen om de kosten te beheersen.

Net als in 2023 vinden de trainingen plaats om de 2 weken. Concreet betekent dit dat de trainingen plaatsvinden in week 9, 11,13,15, en 17, uiteraard telkens op hetzelfde tijdstip.

(Uitsluitend) Clubleden die wensen deel te nemen dienen zich UITERLIJK 15 JANUARI 2024 aan te melden via het Aanmeldformulier (Excel format, downloaden), klik hier.

Indeling zal zoveel mogelijk plaatsvinden volgens de aangegeven voorkeuren (1-2-3), rekening houdend met ieders speelsterkte. Alle deelnemers ontvangen in de laatste week van januari een e-mail met daarin zijn/haar definitieve groepsindeling. Eenmaal ingedeeld in een bepaalde trainingsgroep blijft die gelden voor de gehele serie trainingen. 
 
Ook wordt in die e-mail verzocht de eigen bijdrage van EUR 35,00 te voldoen via een “Betaalverzoek”. Voor dit bedrag ontvangt de deelnemer:
  • 5 Praktische trainingen. Het programma vind je onderaan deze pagina.
  • Theoretische regel-instructies op 1 juni 2024
  • Deelname slotwedstrijd (1 ronde van speelrecht)
  • Diverse hapjes en een drankje op 1 juni 2024
Er is geen recht op restitutie indien niet alle clubtrainingen (kunnen) worden gevolgd. Betaling van de eigen bijdrage dient plaats te vinden voorafgaande aan de eerste training.

Communicatie over de clubtrainingen uitsluitend via clubtraining@golfparkdeloonscheduynen.nl


Wij zien jullie aanmeldingen graag tegemoet !!
 
Met sportieve groet,
Bestuur Golfclub De Loonsche Duynen

---->  klik hier voor het Aanmeldformulier (Excel, downloaden).

CLUBTRAININGEN 2024

« Terug