CLUBTRAININGEN 2024 - EXTRA

09-01-2024

Het aantal aanmeldingen voor de Clubtraining, welke start vanaf eind februari, loopt storm waardoor we in overleg met de Pro’s hebben besloten alsnog de vrijdagen in de trainingsweken ook open te stellen voor inschrijving. Hierdoor wordt de kans groter dat we alle geïnteresseerden kunnen plaatsen in een voor hen passende trainingsgroep.
 
Nieuwe aanmeldingen kunnen dus ook kiezen voor de vrijdagen als voorkeur. Hiertoe dient dan het aangepaste aanmeldformulier te worden ingestuurd, klik hier voor het nieuwe formulier.
 
Anderzijds zijn er wellicht ook leden die zich al wel hebben ingeschreven, maar toch ook een voorkeur hebben voor de vrijdag. 
Die laatste groep hoeft geen nieuw formulier in te sturen maar kan hun extra voorkeur per e-mail kenbaar maken aan clubtraining@golfparkdeloonscheduynen.nl.
 
Voor de overige informatie verwijzen we naar de eerder toegezonden nieuwsbrief en de website van De Loonsche Duynen.
 
In de laatste week van januari worden de bevestigingen per e-mail verstuurd, waarbij tevens het betaalverzoek voor EUR 35,- is opgenomen.
 
Meld je aan en geef je voorkeuren op!
 
Met sportieve groet,
 
Bestuur Golfclub De Loonsche Duynen
 
CLUBTRAININGEN 2024 - EXTRA

« Terug