Reglement Seksuele Intimidatie (RSI)

 
  • Het RSI is door de NGF in haar ALV door de leden goedgekeurd;
  • Voor een veilige omgeving zijn procedures en regelgeving nodig, maar ook …
     
  • Registratie van veroordeelde plegers van seksuele intimidatie in de sport;
  • Doel van deze registratie is dat de plegers niet bij andere verenigingen en sportbonden of andere takken van sport weer aan de slag kunnen gaan;
  • Als u slachtoffer van seksuele intimidatie in de sport meent te zijn, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de NGF dan wel contact opnemen met het meldpunt van het NOC NSF. Zie ook hier.
  • Meldingen worden behandeld door de NGF;
  • Het NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie kunt u hier vinden.