Veel gestelde vragen


Als ik een 20 ronden kaart afneem en de rondes zijn op in augustus, kan ik er dan nog één kopen?
Ja! Je kunt per kalenderjaar meerdere speelrechten (achter elkaar) kopen. Dit kunnen ook verschillende speelrechten zijn; dus b.v. eerst een speelrecht van 60 rondes en daarna een speelrecht van 20 rondes. De speelrechten gelden wel alleen voor dat betreffende kalenderjaar en ze worden niet naar rato berekend.

Als je verwacht niet meer zoveel rondes te spelen, kun je ook altijd een losse ronde (greenfee) kopen tegen introductietarief.
 
Wat als ik mijn rondes niet heb opgemaakt aan het eind van het jaar?
Het maximumaantal rondes dat bij een speelrecht hoort, is bepalend voor de vaststelling van de hoogte van het jaarlijkse speelrecht. Hierbij houden we rekening met kwantumkorting (hoe meer rondes je afneemt hoe minder je betaalt per ronde) en een loyaliteitskorting (korting: bij afname en betaling aan het begin van het jaar en onzekerheid over daadwerkelijk gebruikmaken van rondes).
 
Als je aan het eind van het jaar dit maximumaantal rondes niet hebt gespeeld, kun je ze niet meenemen naar een volgend jaar.

Wordt er ook bij (club)wedstrijden een ronde afgeschreven?
Ja, elke ronde is gelijk. Of een ronde nu in groepsverband of tijdens een individuele ronde wordt gespeeld. Zijn je rondes op dan kan je natuurlijk wel meespelen met (club) wedstrijden, gebruik daarvoor een greenfee. Deze moet je wel voor aanvang van de wedstrijd hebben voldaan bij de receptie. Je betaalt het introductietarief.

Als mijn rondes op zijn en ik speel een losse ronde tegen introductietarief, krijgen mijn medespelers dan nog steeds het introductietarief?
Ja, het recht om golfers tegen het introductietarief te introduceren is onderdeel van het jaarlijks speelrecht.

Mag ik de rondes doorverkopen?
Nee, de rondes zijn onderdeel van een persoonlijk speelrecht.

Als ik een speelrecht heb om in daluren te spelen, kan ik dan ook buiten daluren een ronde spelen?
Dit kan wel, maar dan niet via de rondes van je speelrecht. Je zult deze ronde (buiten daluren) dan als een losse ronde moeten afrekenen. Maar dan wel tegen introductietarief.

Als ik iemand wil introduceren in een daluur, krijg ik dan extra korting?
Nee. Het dalurentarief voor een losse ronde (greenfee) is gelijk aan het introductietarief. Er is geen stapeling van kortingen.
 
Als ik een speelrecht heb om in daluren te spelen, kan ik dan ook aan clubwedstrijden meedoen?
Ja, dit kan. Als een clubactiviteit geheel in daluren start (alle starts van de activiteit zijn dus in een daluur), dan wordt de ronde als een ronde van je dalurenspeelrecht afgeschreven.
Als een activiteit niet of niet geheel in daluren start (dus dit geldt ook als de activiteit voor een gedeelte in daluren start), dan kun je geen gebruik maken van je rondes van het dalurenspeelrecht en zul je een losse ronde (van 9 of 18 holes afhankelijk van de activiteit) tegen introductietarief moeten afnemen.

Waarom wordt er niet gewoon achteraf vastgesteld hoeveel ik heb gespeeld?
Waarschijnlijk is een manier van achteraf factureren o.b.v. werkelijk gebruik het meest eerlijke systeem bij ‘de gebruiker betaalt’. Maar bij een prijsstelling is het ook belangrijk om rekening te houden met menselijke afwegingen bij het maken van keuzes (de psychologie van tarifering). En vanwege het vooraf betalen (en dus vooraf bepalen wat je wilt afnemen) zijn de kosten per ronde natuurlijk ook lager (loyaliteitskorting).

Kan ik mijn speelrecht ‘bevriezen’ als ik op vakantie ga of als ik ziek word? Of mijn rondes bij ziekte meenemen naar volgend jaar?
Het speelrecht is (nog steeds, net als voorheen) een jaarlijks speelrecht, dat aan het begin van het jaar wordt afgesloten. Natuurlijk is het niet mogelijk om precies te weten wat er allemaal gedurende dit jaar gaat gebeuren. Dit is ook de reden dat er een forse korting per ronde wordt toegepast als iemand veel rondes aan het begin van het jaar afneemt. Hierbij houden we rekening met kwantumkorting (hoe meer rondes je afneemt hoe minder je betaalt per ronde) en een loyaliteitskorting (korting: bij afname en betaling aan het begin van het jaar en onzekerheid over daadwerkelijk gebruikmaken van rondes). Het klinkt misschien wat hard, maar de risico’s hiervoor liggen net als bij elk abonnement dat je voor een jaar afsluit bij degene die het jaarabonnement heeft afgesloten.

Binnen de golfwereld zijn er verzekeringen die sommige risico’s kunnen afdekken.

Waarom kan ik mijn speelrecht niet upgraden?
Het is wel mogelijk om een ander speelrecht in een kalenderjaar erbij te kopen, maar het is niet mogelijk om speelrechten gedurende het jaar uit te breiden (te upgraden).
De reden voor grote korting per speelronde, bij speelrechten met heel veel rondes (of onbeperkt), is immers dat er aan het begin van het jaar een groot bedrag wordt vooruitbetaald, waarbij de golfer het risico van niet kunnen spelen op zich neemt (loyaliteitskorting). Upgraden gedurende het jaar past niet in deze prijsstelling.

Gelden de rondes ook op de andere banen van onze exploitant?
Voor 2021 geldt dat golfers met een speelrecht (gekoppeld aan een clublidmaatschap) ook op Almkreek en De Breuninkhof kunnen spelen, max. 5 keer op elk van deze golfbanen (9 of 18 holes, met afboeking van de betreffende rondes).
 
We zijn continu aan het bekijken hoe we onze golfers nog meer van het golfen (op al onze banen) kunnen laten genieten. Het kunnen spelen van rondes (van een bepaald speelrecht) op andere banen is van meerdere dingen afhankelijk (o.a. administratieve afhandeling). Als en zodra het kan om rondes op andere HGE-banen te spelen, dan zullen we dit bekend maken op onze website.

Wordt er een ronde afgeschreven als ik maar een deel van de gereserveerde ronde loop?​
Ja, misschien vind je dit zelf niet eerlijk, want je hebt het toch niet (geheel) gespeeld. Maar doordat je een ronde hebt gereserveerd (en een deel hiervan gespeeld) was er geen mogelijkheid voor een ander om die ronde te spelen. De ronde was immers door en voor jou vastgelegd.

Kan ik in termijnen betalen?
Dit kan. Maar je betaalt nog wel altijd voor een jaarlijks speelrecht. Ook als je in maandelijkse termijnen zou betalen.
 
Wordt er een ronde afgeschreven als ik een gereserveerde tijd afzeg?
Hoe en wanneer je een ronde kunt reserveren en wat er gebeurt bij annuleringen, staat in de reserverings-en annuleringsvoorwaarden op de website. Deze voorwaarden kunnen door de exploitant worden aangepast om een eerlijke verdeling van starttijden en een efficiënt gebruik van de golfbaan te bevorderen.