Werkzaamheden hole 7

30-11-2022

Een deel van de fairway van hole 7 verslechterde met het nattere weer in het najaar vrij snel. Het probleem is het onvoldoende waterafvoerend vermogen van de bodem door een storende laag. 
 
Met het leggen van extra drainage begin november is er een begin gemaakt met het oplossen van die problemen. De graszode werd terplekke losgesneden en opgerold, een smalle diepe sleuf is gegraven waarin de drainage werd gelegd en deze sleuf is vervolgens afgevuld met zand. De tweede actie die nodig is, is het aanbrengen van zandlamellen die haaks op de drainsleuf komen te liggen, het zgn. sandbanden. Via deze lamellen wordt het water snel naar de drain afgevoerd. Verwacht wordt dat dit voldoende zal zijn. Indien de problemen hiermee niet geheel weggenomen zijn, zal er later nog een vertidrainwerkgang plaatsvinden.


Werkzaamheden hole 7

« Terug