WATEROVERLAST HOLE 2 EN LOCKERS

07-02-2023
 
De Loonsche Duynen staat bekend als een droge baan. Maar de extreme regenval rond de jaarwisseling was zelfs voor de De Loonsche teveel. De waterafvoer in het gebied kon het niet aan. Eén van de consequenties was dat de nieuwe vijver van hole 2 het water niet kwijt kon en ook een aantal andere holes was natter dan gebruikelijk.

We zijn inmiddels in gesprek met terreineigenaar de Efteling om verbeteringen aan te brengen in het afwateringssysteem.
 
De wateroverlast beperkte zich niet alleen tot de baan. Ook het probleem van wateroverlast in de lockerruimte stak de kop weer op. Ook hierover zijn we in overleg met de Efteling en inmiddels heeft er onderzoek plaatsgevonden.

De verwachting is dat een en ander binnenkort wordt opgelost
WATEROVERLAST HOLE 2 EN LOCKERS

« Terug