Natuurlijk beheer én optimale speelkwaliteit

04-06-2021

De Hollandsche Greenkeeping Maatschappij is verantwoordelijk voor het onderhoud op Golfpark De Loonsche Duynen. Het is de 23e baan die dit bedrijf voor het onderhoud in portefeuille heeft. De machines en het team onder leiding van Corné Maijers is overgenomen van De Efteling en draaien nu onder de vlag van HGM. Graag geven we in dit artikel enig inzicht in de onderhoudsaanpak.


Natuurlijk beheer


Het onderhoudsbeleid van de afgelopen jaren onder verantwoordelijkheid van De Efteling was in belangrijke mate gericht op het uitfaseren van pesticiden en de transitie naar meer natuurlijk beheer. Golfpark de Efteling liep daarmee sinds 2015 voorop in de lijn van de NGF in het kader van de Green Deal. Onder andere de golfsport heeft in dat jaar van de overheid een uitzonderingspositie gekregen op het algemene pesticidenverbod voor de buitenruimte. De voorwaarde was dat er dan wel sprake moest zijn van aantoonbare actie als het gaat om het verminderen van pesticidengebruik. De Efteling heeft die stap destijds, als een van de eerste banen in Nederland, overtuigend gezet.

De uitdaging is om, op basis van natuurlijk beheer (minder beregening, minder bemesting, minder pesticiden), de speelkwaliteit die golfers verwachten, te waarborgen. In de eerste jaren na de overstap naar een dergelijk schraal onderhoudsregime is het verloop van de speelkwaliteit meestal grillig. In een dergelijk proces is daarom goede communicatie met de gebruikers van belang. Dat draagt bij tot begrip.

De grasmat van de greens moet van een hoog bezettingspercentage straatgras (onkruid) naar een meer duurzame grasbezetting van roodzwenk -en struisgrassen, de beworteling moet dieper en de viltlaag moet dunner. In een dergelijk transitie hangt bijna alles af van de kwaliteit van de waterhuishouding in de bodem. Drainage moet aanwezig zijn en moet goed werken om een overschot aan water snel te kunnen verwijderen en de beregening moet optimaal functioneren om - indien nodig - water te geven waar dat nodig is. En … ook het weer moet meewerken.

Dat laatste is de afgelopen 3 jaar niet het geval geweest. On-nederlandse droogte en hitte hebben flink huisgehouden en hebben de speelkwaliteit op veel banen op korte - en soms voor de langere termijn - een knauw gegeven. Dat geldt zeker voor banen die niet beschikken over een optimaal beregeningssysteem of beperkingen opgelegd krijgen voor het watergebruik. Dat laatste geldt voor de Efteling. Problemen met de beregening vorig jaar hebben helaas de speelkwaliteit nadelig beïnvloed. In het najaar van vorig jaar was de meeste schade echter weer verholpen en gedurende de winter hebben we op prima greens kunnen spelen. Corné en zijn team heeft met ondersteuning van HGM daarmee een prima prestatie neergezet.
 

Structurele speelkwaliteit


Ook HGM gelooft in natuurlijk beheer en is al meer dan 5 jaar koploper als het gaat om duurzaam beheer van golfbanen en sportvelden. Met een uitgekiend onderhoudsprogramma en bemestingsplan kan het medicijnkastje met pesticiden ongeopend blijven. Hoewel het hierboven genoemde landelijke pesticidenvebrod voorlopig in de ijskast staat door een uitspraak van het gerechtshof, zien wij voor pesticiden geen plek meer in de golfsport die het toch vooral moet hebben van een groen, gezond en duurzaam imago.

De uitgangspunten van de Loonsche Duynen zijn goed. De baan is destijds vakkundig aangelegd en is cultuurtechnisch goed opgebouwd met lokaal zand. Om de speelkwaliteit op een duurzame manier te bereiken en behouden en om het spelplezier van de golfers te vergroten zetten we daarom de komende jaren in op:
  • streven naar meer uniforme greens met uitstekende speelkwaliteit door het gehele jaar heen
  • intensief programma van beluchten en bezanden (greens)
  • verder terugdringen van straatgras in de greens ten gunste van de golfgrassen roodzwenk -en struisgras
  • uitvlakken van verzakte tees (aantal per jaar)
  • waar nodig verbeteren van het beregeningsysteem; meer lokaal beregenen
  • verbeteren van paden
  • controleren van drainage en het - waar nodig - verbeteren van het waterafvoerend vermogen in de fairways
  • werken aan een vollere grasmat op de fairways
  • bestrijden van de emelten en engerlingen (larven van de langpootmug en meikever) die vogels reden geven om de plaatselijk de grasmat te beschadigen
Dit zijn - naast het reguliere werkzaamheden - een aantal punten waar het HGM-team zich mee bezig gaat houden.

Vanzelfsprekend proberen we de overlast voor de golfers als gevolg van de werkzaamheden tot het minimum te beperken. Helaas lukt dit niet altijd. Dan vragen we om begrip en medewerking, waarvoor dank.

Op de foto hieronder HGM hoofd-greenkeeper Corné Maijers


Op de foto hieronder:
Corné Maijers, Ramon Maas, Jos Pijnenburg en Kees van de Wiel
Natuurlijk beheer én optimale speelkwaliteit

« Terug