MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

07-06-2022

Paul van den Hout, Voorzitter

Handicartwedstrijd
In de mail die u maandag 30 mei van ons ontving, hebben wij u laten weten dat we genoodzaakt waren de geplande Handicartwedstrijd op 18 juni af te gelasten. Dit is voor de club een heel belangrijke wedstrijd omdat we door middel van deze wedstrijd inkomsten kunnen genereren voor het aantal handicarts dat voor onze leden op onze baan ter beschikking staan. In het overleg met HGE en het bestuur heeft HGE zijn standpunt dat deze wedstrijd voor de leden met tikken en voor de introducés met greenfee betaald moest worden bijgesteld. Deze wedstrijd kost de leden nu geen tikken en de bijdrage die de leden en de introducés betalen komt volledig ten goede aan de handicarts. Het is dus zeer aantrekkelijk voor zowel onze leden en zeker voor de introducés om aan deze wedstrijd deel te nemen. Zodra we een nieuwe datum voor deze wedstrijd hebben kunnen inplannen laten we het u weten.

Inloop
Deze clubwedstrijd die bekend is om zijn gezellige hole 19, start dit jaar op donderdag 16 juni onder leiding van Leonie Duyn. Zolang als de beperkingen v.w.b. de horeca van toepassing zijn, wordt deze eclectic wedstrijd (wekelijks heeft u de kans om uw score per hole te verbeteren) aangepast en spelen we 9 holes. We starten om 16.04 uur en u kunt zich tussen 15.30 uur en 16.00 uur voor deze wedstrijd in het clubhuis aanmelden. De finale zal zijn op donderdag 11 augustus. We hopen dit jaar weer op een grote wekelijkse deelname.

ALV van 18 mei en nieuwe 9 holes- par 3 baan
Het verslag van onze laatste ALV van 18 mei vindt u op onze site. Klik hier. U treft hier niet alleen de notulen van de vergadering aan maar ook de lay-out van de aan te leggen 9-holes par 3. Dit is zeker de moeite waard om te bekijken. Nadat de nieuwe hole 2 klaar is, wordt met de aanleg van de nieuwe 9-holes par 3 begonnen. HGE hoopt voor het einde van het jaar de nieuwe 9-holes par 3 baan gereed te hebben.

Enquête
Ongeveer 350 leden van onze club hebben de enquête Players 1st ingevuld. We hebben de indruk dat dit een duidelijk beeld geeft van wat er leeft onder onze leden. Over de uitslag van deze enquête zult u geïnformeerd worden. Daarnaast wordt u in juli / augustus uitgenodigd deel te nemen aan een enquête die vooral bedoeld is om te weten waar onze leden behoefte aan hebben. Als we weten wat de wensen van onze leden zijn, kunnen we het aanbod daar beter op afstemmen. Een dringend verzoek  aan u om deel te nemen aan deze enquête als u hem ontvangt!

Bezetting commissies
We zijn als golfclub na de overgang van De Efteling naar HGE fors gegroeid v.w.b. het ledenaantal. Het feit doet zich echter voor dat zowel de Wedstrijdcommissie als de Activiteitencommissie behoefte hebben aan mensen die bereid zijn zich voor de club in te zetten. Indien u hierin geïnteresseerd bent of wilt u hierover geïnformeerd worden, neem dan contact op met het bestuur.
 
Het bestuur hoopt u weer snel op onze baan te zien en wij wensen u, indien dit van toepassing is, een hele fijne vakantie.
MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

« Terug