Een golfbaan is en blijft (gelukkig) een natuurproduct

02-11-2021

In de maand september heeft de speelkwaliteit van de greens een stevige knauw gekregen. De meeste greens hadden een schimmelaantasting (dollarspot) te verduren en - daarnaast - was de schade op sommige fairways als gevolg van vraatschade aanzienlijk.

Vraatschade
De langpootmug legt haar eitjes graag in het korte gras. Hier groeien larven uit (emelten) en die zijn een gewilde snack voor vogels en andere dieren. Hoewel de schade aan de fairways er op het hoogtepunt indrukwekkend uit zag, was de impact ervan op de speelkwaliteit gelukkig beperkt. Er is immers een regel voor (Regel 16.1 ontwijken bij abnormale baanomstandigheden). De afgelopen weken is door het team onder leiding van hoofdgreenkeeper Corné hard gewerkt aan het bestrijden van deze emelten en - tegelijktijdig - het herstellen van de vraatschade. De bestrijding gebeurt op een ‘natuurlijke’ wijze. Aaltjes (parasieten) worden op de juiste plekken in de bodem gebracht. Aaltjes zijn microscopisch kleine parasieten die op zoek gaan naar emelten en deze binnen dringen. Ze infecteren de emelten, waardoor deze - zonder enig gevaar voor het milieu - binnen enkele dagen sterven. De verwachting is dat de schade door de aanpak op korte termijn weer hersteld is.

Dollarspot
De schade op de greens als gevolg van de dollarspot aantasting had meer impact op de speelkwaliteit. Zoals ik ook in het artikel in de nieuwsbrief van 4 juni jl. heb aangegeven, maakt het relatief hoge percentage straatgras (poa annua), de greens kwetsbaar voor dit soort aantastingen. Zeker in de periode eind augustus/begin september, als de bodemtemperatuur nog hoog is en er veel vocht in de lucht zit (die ’s nachts neerslaat op het gras als dauw), is het gras erg kwetsbaar. Met name straatgras moet het dan ontgelden.

De korte termijn aanpak van Corné en team om de schade te herstellen was intensief en heeft tot resultaat geleid. Door een combinatie van uitgekiende bemesting, doorzaaien, prikken en bezanden, was de speelkwaliteit van de greens weer snel op orde. De lange termijn aanpak moet er voor zorgen dat het ongewenste straatgras plaats maakt (tot minder dan 20%) ten gunste van de minder kwetsbare grassoorten (struisgras en roodzwenk). Deze aanpak kost tijd en vraagt dus om enig geduld.

Natuurproduct
Een van de mooiste aspecten van het greenkeepingvak is het werken in en met de natuur die grillig is en haar altijd eigen gang gaat. De uitdaging is om de speelkwaliteit te waarborgen door met de natuur mee te bewegen en haar
hier en daar een handje te helpen.

Het advies met betrekking tot het natuurlijk beheer van golfbanen waarin HGM (Hollandsche Greenkeeping Maatschappij) is gespecialiseerd, komt o.a. van het bedrijf VosCapelle. Deze firma, gevestigd in Sprang-Capelle, is het toonaangevend adviesbureau/leverancier voor onder meer golfbanen en sportvelden in en is sinds jaar en dag partner.

Voor de komende maanden (voor seizoen 2022) staan verdere verbeteringen van de baan in de planning. Zo gaan we o.a. enkele tees renoveren, de paden verbeteren en de fairway van hole 7 verbeteren. We doen daarbij ons best om de overlast voor de golfers te beperken. We rekenen op uw begrip en medewerking.
 
Een golfbaan is en blijft (gelukkig) een natuurproduct

« Terug