CLUBTRAININGEN 2023

03-01-2023

Beste leden van Golfclub De Loonsche Duynen,
 
Na de succesvolle Clubtrainingen in het najaar van 2022 starten we in 2023 meteen met een nieuwe serie trainingen. De animo was in het najaar zó groot, dat we mensen moesten teleurstellen omdat de groepen allemaal vol waren.

In overleg met HGE hebben we besloten om in de week van 13 februari a.s. te starten met een groter aantal groepen, zodat alle geïnteresseerden ook daadwerkelijk kunnen meedoen. Gestreefd wordt hierbij naar de ideale groepsgrootte van 6 personen. Indien voor bepaalde uren te weinig aanmeldingen worden ontvangen, voegen we eventueel groepen samen.

In tegenstelling tot het najaar van 2022 vinden de trainingen dit keer plaats om de 2 weken. Voor De Loonsche Duynen betekent dit dat de trainingen plaatsvinden in week 7, 9, 11,13,15 en 17, uiteraard telkens op hetzelfde tijdstip.

Clubleden die interesse hebben om deel te nemen dienen zich UITERLIJK 20 JANUARI 2023 aan te melden via het aanmeldformulier (Excel format, downloaden), klik hier.

Indeling zal zoveel mogelijk plaatsvinden volgens de aangegeven voorkeuren (1-2-3), rekening houdend met ieders speelsterkte. Alle deelnemers ontvangen in de laatste week van januari een e-mail met daarin zijn/haar definitieve groepsindeling. Eenmaal ingedeeld in een bepaalde trainingsgroep blijft die gelden voor de gehele serie trainingen. 
 
Ook wordt in die e-mail verzocht de eigen bijdrage te voldoen via een “Betaalverzoek”. Voor de 6 trainingen wordt namelijk een eenmalige bijdrage van slechts EUR 35,00 gevraagd. Er is geen recht op restitutie indien niet alle clubtrainingen (kunnen) worden gevolgd. Betaling van de eigen bijdrage dient plaats te vinden voorafgaande aan de eerste training.
 
Communicatie over de clubtrainingen uitsluitend via clubtraining@golfparkdeloonscheduynen.nl


Wij zien jullie aanmeldingen graag tegemoet !!
 
Met sportieve groet,
Bestuur Golfclub De Loonsche Duynen

---->  klik hier voor het Aanmeldformulier (Excel, downloaden).
CLUBTRAININGEN 2023

« Terug