Old Grand Dad 2022Grootvaders van Golfpark De Loonsche Duynen steunen gehandicapte jeugd
 
De Stichting Old Grand Dad Club is een bijzondere stichting in het Nederlandse sportleven en speciaal binnen de Golfwereld. Met rond de zesduizend golfende Grootvaders als contribuanten, is Old Grand-Dad één van de grootste verenigingen binnen de NGF.

De doelstellingen van Old Grand-Dad zijn:
  • Het organiseren van gezellige golfwedstrijden voor Grootvaders.
  • Het verlenen van financiële steun aan instellingen die kinderen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking in de gelegenheid stellen meer aan sport, spel en beweging te doen, om zo hun bestaan wat plezieriger te maken. 

Activiteitenkalender 2022
Starttijden van: 13.00 uur - 14.10 uur


Op Golfpark De Loonsche Duynen zijn er zes wedstrijden gepland steeds op de eerste maandag van de maand:

maandag 2 mei - 13 juni - 4 juli - 1 augustus - 5 september en 3 oktober

Na afloop van de wedstrijd is er, voor zover dit mogelijk is, een gezellig samenzijn met aansluitend diner/daghap en prijsuitreiking van de dag. De winnaar wordt verwacht aanwezig te zijn!

Er wordt uitgegaan van max. handicap 36 (geel), T-keuze is vrij! De wedstrijd is non-qualifying! Ook 9 holes spelers worden verzocht deel te nemen, bij voldoende deelname is ook voor die winnaar een prijs ter beschikking. De  eerste drie 18 holes winnaars van het gecombineerde resultaat van de wedstrijden op 2 mei en 6 juni worden vervolgens uitgenodigd voor de Regiowedstrijd en strijden voor een finale plaats in de Landelijke Finale.

De winnaar van de Landelijke Finale is met trots de “Best Golfende Grootvader van Nederland”.
 
Ook vindt er een finale prijsuitreiking plaats op maandag 3 oktober waarbij de overall winnaar, die aanwezig moet zijn, in het zonnetje zal worden gezet. Hierbij tellen de vier beste wedstrijden.

Wij stellen uw deelname bijzonder op prijs en verzoeken u zich als donateur aan te melden.
 
Mail uw gegevens naar de clubconsul (louisslaats@gmail.com) onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats, email en telefoonnummer.

Wij verheugen ons op uw deelname.  

Met sportieve groet,

Louis Slaats
Clubconsul Old Grand Dad

+31 6 53 106 000                  
louisslaats@gmail.com

Klik hier voor de verslagen van de wedstrijden.