Plaatselijke | Tijdelijke regels

 

TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS


Plaatsen
(Dit geldt voor de periode tussen 1 november en 30 april)

Een bal die in het algemeen gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel.
Plaatselijke Regels
 1. Buiten de baan (out-of-bounds) (Regel 18.2) wordt aangegeven met witte paaltjes.
   
 2. De rode hindernis aan de linkerzijde van hole 5 en 17 is maar aan één kant gemarkeerd en strekt zich uit tot het oneindige.
   
 3. Als een bal in de hindernis ligt bij de greens van hole 5 en hole 15 of als bekend is of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, heeft de speler de volgende opties met een strafslag: ontwijken volgens Regel 17.1, of als extra mogelijkheid, de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dropping zone droppen, binnen een stoklengte gemeten vanaf de tegel. Deze dropping zone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
   
 4. Abnormale baanomstandigheden (abnormal course conditions) (Regel 16):

  Wanneer Grond in bewerking (GUR) is afgebakend met blauwe palen, mag men dat gebied ontwijken. Regel 16-1b (bijv. mierenhopen, werkzaamheden, beschadigingen in de baan).

  Wanneer GUR een Verboden speelzone | No play zone is, wordt het gebied afgebakend met blauwe palen met een groene kop. Dit gebied moet worden ontweken. Regel 16-1f.
   
 5. Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig verhard zijn, worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.
   
 6. De afstandspalen (150 m) op de baan worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken is dan ook niet toegestaan volgens Regel 15.2 (losse obstakels).
   
Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf (Regel 1.3).

H&R commissie
Algemene informatie
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang op spelers in de baan. Spelers moeten wachten op een teken, voordat zij het spel in de richting van het personeel voortzetten. Denk aan hun veiligheid.
 • Afstanden worden aangegeven op de sprinklerkoppen en (oranje) 150 meter palen. Alle afstanden zijn gemeten tot het midden van de green. Pinposities worden aangegeven door middel van vlaggetjes.
 • Je mag niet met driving range ballen in de baan spelen.
 • Niet vissen naar ballen, leg plaggen terug, repareer pitchmarks op de green, hark de bunker na gebruik aan en leg de hark buiten de bunker.
 • Er mag niet met trolleys, buggy’s en golfscooters tussen greens en bunkers gereden worden én tussen hindernissen en greens van hole 3, 5, 6 en 15 gereden worden.